Datadriven personalbudgetering - för en mer kvalitetssäkrad och effektiv process

Web  Webinaret har redan ägt rum, men du kan titta på den inspelade versionen genom att fylla i formuläret.


Jobbar du som controller, HR-chef eller personalansvarig idag? Då känner du nog igen dig i att en av de största kostnaderna för en organisation är personalkostnader och därmed kan processen för att budgetera det sakna både kontroll och struktur. Det gör att man brottas med hantering av lön, bonus, sjukfrånvaro, semester och pension på ett tidskrävande och komplicerat sätt.  

Vi vill vi bjuda in dig till ett digitalt lunch and learn för att guida dig hur budgeteringen av personalkostnader förenklas på bästa sett.

Under detta webinar kommer du att få ta del av:
- Typiska utmaningar med personalbudgetering och hur ni bemästrar dem  
- Hur detaljerad personalbudgetering gör att ni kan arbeta mer datadrivet och kvalitetssäkrat
- En tidigare controllers syn på personalbudgetering i ett modernt verktyg 

- Demo av hur ni personalbudgeterar mer effektivt och kvalitetssäkrat

Varmt välkommen att ta del av hur ni arbetar mer datadrivet med personalbudgeteringen för en mer kvalitetssäkrad och effektiv process! Kan du inte delta? Anmäl dig ändå! Våra webinar spelas in och delas med alla anmälda efteråt.

placeholder

Talare: 

placeholder

placeholder

placeholder