Genvägarna för en effektiv budget- och prognosprocess

Varmt välkomna att ta del av genvägarna till en effektiv budget- och prognosprocess 2021! Jimmy Stenqvist Evegård, VD på Planacy och Jenny Linnarsson, Power BI-och Planacykonsult på Business Vision kommer lotsa er igenom detta 30-minuters webinar.

Det blir alltmer aktuellt att nyttja styrkan i att integrera sitt system för budget och prognos med sitt Business Intelligence-system för att bli en mer datadriven och proaktiv organisation. Power BI är marknadens ledande analys- och visualiseringsverktyg och en integration till verktyget gör att budget- och prognosprocessen sammanflätas med analys, rapportering och visualisering.Under webinaret kommer du få en inblick i hur en helhetslösning för budget och prognos med Power BI som ett centralt element gör att du slipper de manuella och repetitiva arbetsmomenten, övertiden och i stället blir mer effektiv.


Vi kommer bland annat visa hur ni:

  • Minskar beroendet av Excel
  • Skapar en strömlinjeformad process med ett tydligt workflow
  • Utnyttjar styrkorna med Power BI för budget- och prognosprocessen
  • Förbättrar kvaliteten och kan arbeta mer proaktivt & kontinuerligt
  • Med Power BI kan lägga mer tid på analysen för att optimera processen och verksamheten