Business Visions Workshops

Vi erbjuder fyra olika workshops. AwA – ”Ashore with Azure” syftar till att stegvis hjälpa er att påbörja er förändringsresa till en mer modern, flexibel och framtidssäkrad dataplattform i molnet. Anmäl ditt intresse via formuläret nedan.

placeholder

Workshop - AwA - Modernisera er BI

För att modernisera er BI och bli en datadriven organisation är det avgörande att använda sig av marknadsledande analys- och visualiseringsverktyg som Power BI.

Vi på Business Vision erbjuder en halvdags workshop där våra arkitekter analyserar er befintliga analysmodell och kartlägger hur vi kan hjälpa er att förflytta till Power BI, oavsett om nuvarande modell ligger i Excel, Tableau, Qlik eller Analysis Services. Efter genomförd workshop får ni ett kostnadsförslag samt ett tidsestimat på genomförandet av projektet.

Workshopen hålls digitalt.

Läs mer (pdf)

Workshop - AwA - Framtidssäkra er dataplattform

Idag är det viktigt att framtidssäkra sin dataplattform för att kunna vara mer konkurrenskraftig som organisation. Med skalbara och moderna verktyg i molnet kan organisationer i alla storlekar få samma möjlighet till insikt och förståelse för den egna verksamheten.

Med molnplattformen Microsoft Azure, blir ni redo inför framtiden genom att få stöd till er utveckling idag men även till era produktidéer inför framtiden.

Vi på Business Vision kan hjälpa er att framtidssäkra er dataplattform. Under denna workshop kommer vi tillsammans med er analysera ert befintliga datalager och ta hänsyn till eventuella nya krav, för att förbereda och planera den bästa flytten till molnet. Efter genomförd workshop får ni ett kostnadsförslag samt ett tidsestimat på genomförandet av projektet.

Workshopen hålls digitalt.

Läs mer (pdf)

placeholder

placeholder

Workshop - AwA - Använd era sensorer

De främsta anledningarna för organisationer att implementera Internet of Things (IoT) är möjligheterna att optimera processer, öka anställdas produktivitet samt att skydda information. IoT handlar om att förse diverse enheter med sensorer som samlar in och registrerar olika former av stimulanser från omvärlden, för att kunna skapa innovativa lösningar. Det kan till exempel handla om att skapa smartare energiuppföljning och effektivisera fastigheter.

Våra arkitekter på Business Vision erbjuder en workshop för att tillsammans med er djupdyka i era nuvarande och framtida behov kring IoT, för att kunna ta fram ett förslag på en lösningsarkitektur. Efter genomförd workshop får ni ett kostnadsförslag samt ett tidsestimat på genomförandet av projektet.

Workshopen hålls digitalt.

Läs mer (pdf)

Workshop - AwA - Accelerera med AI

Behovet av ett proaktivt beslutsfattande ökar drastiskt, samtidigt som de teknologiska möjligheterna blir allt mer tillgängliga. Idag implementerar allt fler AI som en del av beslutsprocessen för att kunna optimera sitt beslutsfattande.

Med Azure Machine Learning Studio, Python eller Databricks kan vi skapa ansvarsfulla AI-lösningar med förbättrad säkerhet och skalbarhet som gör att ni kan komma igång med AI direkt.

Våra Data Scientists på Business Vision håller i en introduktion till AI där frågeställningar definieras tillsammans med er baserat på befintliga datakällor, för att kunna införa ett mer proaktivt beslutsfattande. Efter genomförd workshop får ni ett kostnadsförslag samt ett tidsestimat på genomförandet av projektet.

Workshopen hålls digitalt.Läs mer (pdf)

placeholder

placeholder

Workshop - AwA - Intelligent integrationsplattform

Vår integrationsplattform bygger på Azure Integration Services som för samman komponenter som Logic Apps, API Management och Data Factory. Integrationsplattformen erbjuder ett ramverk för hur data hämtas, transformeras och flyttas, säkert och kontrollerat. Med en central informationsmodell där flera system sätts i relation till varandra byggs gemensamma terminologier och strukturer upp, som behövs för att alla ska prata samma språk och se samma sanning. Det blir tydligt märkbart när slutanvändaren endast behöver logga in i ett uppföljningsverktyg för att nå sitt mål.

Våra arkitekter på Business Vision erbjuder en workshop för att tillsammans med er analysera befintliga datakällor och dess integrationer samt ta hänsyn till eventuella nya krav. Efter genomförd workshop påbörjar vi startpaketet om ni känner er redo. Ni får även ett kostnadsförslag och tidsestimat på en större implementation.

Workshopen hålls digitalt.

Läs mer (PDF)

Workshop - OwS - Snowflake The Data Cloud

Att framtidssäkra sin dataplattform med Snowflake ger en mer modern, skalbar och flexibel dataplattform i molnet. Med Snowflake The Data Cloud kommer ni kunna växa i takt med era datamängder och behov samt hantera era datatillgångar mer effektivt.

Snowflake gör er redo inför framtiden genom att stödja er utveckling idag men även till era produktidéer inför framtiden.


Under en första workshop analyserar Business Visions arkitekter  utgångsläget och datatillgångarna samt er kravbild för att påbörja er resa till Snowflake. En översiktlig referensarkitektur tas fram för hela lösningen så att ni får en bild över en möjlig framtida arkitektur. En utvald datamängd väljs sedan för användning i Snowflake. Efter genomförd workshop får ni ett kostnadsförslag samt ett tidsestimat på genomförandet av projektet.

Workshopen hålls digitalt.Läs mer (pdf)

placeholder